Motorsåg och röjsågsutbildning BOKA : TEL: 070-3961299

KURSSTART Mars 2021 Ring för bokning 070-3961299

Ring mig för kontakt! 070-3961299 eller maila : mail@williamstorg.com

William Lundin, skogsutbildningar, erbjuder motorsågskurser och röjsågskurser med examination för motorsågskörkort och röjsågskörkort samt grundkurser för röj och motorsåg.

Utbildare och examinator William Lundin har arbetat som skogslärare på Kvinnerstaskolan under många år och kommer till sommaren att gå i pension från skolan men tänkte fortsätta förmedla sina kunskaper till intresserade människor.

Vi erbjuder utbildningar för dig som är skogsägare och själv arbetar med skogsbruk. Vi vänder oss även till mindre företag med verksamhet inom skogsbruk och även  enskilda som arbetar med motorsåg eller röjsåg.

motorsågsutb

Utbildning på motorsåg och röjmotorsåg

Många skogsägare och ”fritidshuggare”behöver en ”avrostningskurs” med arbetsteknik och säkerhetsarbete som sedan leder till ett Motorsågskörkort eller Röjsågskort eller bara en  grundutbildning i hantering och teknik som gör ditt arbete säkrare.

Utbildningens upplägg

Vi kommer hem till Er och genomför kursen på Er ”hemmaplan” i Er egen skog eller på två av våra övningsgårdar i Länet.

Vi kan ta emot max fyra deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ni utbilda fler än fyra personer måste ni köpa in flera utbildningstillfällen. I utbildningens pris ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe, lärarledd undervisning och material. Körkortet skickas hem till deltagarna med post. Om det blir aktuellt med ”omprov” måste deltagaren betala en extra avgift.

Prislista

Kurs Antal kursdagar Pris (exkl. moms)
Motorsåg A 1 dag 2 500 kr
Röjmotorsåg A 1 dag 2 500 kr
Motorsåg A+B 3 dagar 6000 kr
Röjmotorsåg A+B 2 dagar 5000 kr
Validering Motorsåg A+B 1 dag 3 700 kr
Grundkurs motorsåg 1 dag 2 500 kr
”Vedhuggarkurs”, med hantering av såg, skötsel, samt vedkunskap

 

C – körkort

AB Kurs RA RB kurs

1 dag

 

3 dagar

 

Ring 070-3961299

2 500 kr

 

5700 kr

För Bokning

Priserna på utbildningen är exklusive moms.

Rabatter

500 kr per deltagare dras av på totalpris om det  sammantagna kurspaketet omfattar mer än 3 kursdagar.

500 kr per deltagare dras av på totalpris om en och samma beställare anmäler sex eller fler deltagare.

Körkortsprovet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.

Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje. Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.

För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.

Observera att kraven höjts för startmetoden ”sågen i luften” så att det nu krävs ilagd kedjebroms för den metoden (checklistor i cirkelhandledningen innehåller inte den förändringen)

Skriv ut Broschyr om Motor och Röjsågskörkort (PDF)  >>

Skriv ut Broschyr om Grundkurs motor och röjsåg” eller ”Vedhuggarkurs” (PDF)  >>

Kontakta oss för ytterligare information om denna utbildning här >>

AB kurs där vi använder ett 30″ svärd.

”Vedhuggarkurs”
Vedhantering blir mer och mer vanligt i Sverige. Man köper en motorsåg och börjar kapa ved eller träd utan någon egentlig kunskap. Motorsågen är ett mycket farligt redskap och måste hanteras på ett säkert sätt. Jag har arbetat som skogslärare i massor av år och vill gärna lära ut mina kunskaper till intresserade. Kursen innehåller. Säkerhetsarbete, skyddsutrustning, ”skruva såg”, filning, vedkunskap, säker såghantering.

Läs mer om vedhantering här >>

Grundkurs motorsåg
Här får du lära dig att hantera en motorsåg.
Skötsel och underhåll av sågen, filning, enklare trädfällning.

Validering motorsåg
För dig som arbetat i många år med motorsåg och vill ta motorsågskörkort AB.
Vi kollar dina kunskaper under en dag för att få motorsågskörkort A eller B.

Röj motorsåg RA, RB eller båda.
Så ska du arbeta med röjsåg.
Det krävs kunskaper runt säkerhet och handhavande.  Kunskap runt röjning i bestånd samt arbetsteknik. Kunskap ger trygghet.

Motorsåg A, B  eller båda
Med denna kurs får du kunskapen att hantera motorsågen på ett säkert sätt samt fälla träd på det rätta sättet.

C – KÖRKORT

Vi arbetar med avancerad fällning med olika fällredskap och hjälpmedel för att bedöma och utföra en säker fällning. Arbete med farliga träd samt vindfällen. Kursen är tre dagar och kräver förkunskaper med AB kort som grund. ( se nedan)

          

Motorsågskörkort Nivå C – trädfällning avancerad

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå C, såsom avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid avancerad fällning, nedtagning av fastfällda träd, samt upparbetning i stormfälld skog. Vi går även igenom hur man använder olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare och kilar.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå C enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå C. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

3 dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

7200 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå A och B, samt därtill 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor nedan.

Material

Boken ”Motorsågning” ingår.

Nedtagning av fastfällt träd med rullning där spak och vändband används.

Visa källbilden

Stormkapet används ofta vid rotvältor:

Bildresultat för stormkapet

Farligt träd med risk för utslag, livsfarligt.

Bildresultat för farliga träd

Säker trädfällning med vinsch och brytblock.

Visa källbilden

Var ska man börja?

Bildresultat för vindfällen

Checklista för A-provet, uppdaterad 20151016

Checklista för B-provet, uppdaterad 20140131

Klicka för att komma åt Checklista-C-090902.pdf

Snickarkurs

Med denna 1 dagskurs utbildar jag och examinerar för Motorsågskörkort A. Snickare och ”Timmermän” får en anpassad kurs för motorkedjesåg på sin arbetsplats eller på vår kursgård i Viby. Hur jag använder motorsågen på ett säkert sätt med hantering och handhavande.